Haluan tukea asiakkaitani voimaan hyvin, tutustumaan itseensä ja mahdollisuuksiinsa sekä löytämään mielekkyyttä, merkitystä ja tarkoitusta työhön ja elämään.  Itsensä johtamisessa tarvitaan itsensä tuntemista – mitä syvällisemmin tunnemme itsemme, sitä paremmin kykenemme johtamaan itseämme ja muita.  Mitä paremmin kykenemme johtamaan itseämme – sitä paremmin voimme ja menestymme työssä ja elämässä.

Pohtiessani ja etsiessäni työni ja elämäni merkityksellisyyttä ja tarkoitusta, olen kohdannut monia viisaita ihmisiä, ajatuksia ja oivalluttavia kysymyksiä sekä tapoja löytää aito, ainutkertainen itseni. Olen oppinut havainnoimaan paremmin elämän ja työn minulle tarjoamia tarkoitusmahdollisuuksia. Myös rohkeuteni tarttua havaitsemiini mahdollisuuksiin on kasvanut matkan edetessä. Olen elinikäisellä matkalla itseeni ja ihmisyyteen ja haluan kutsua teidät matkakumppaniksi omalle ainutkertaiselle matkallenne kohti mielekkyyden, merkityksen ja tarkoituksen kokemuksia niin työssä kuin koko elämässä.

Koulutukseni:

Liiketalouden tradenomi
Ammatillinen opettaja AmO
Työnohjaaja ja coach, STORY ry
Työyhteisösovittelija
Logoterapeutti LIF®, FLP-EU
BrainID®-Mentor
Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja RVO®
Rakentavan vuorovaikutuksen valmentaja RVV®
Verkostoasiantuntijan täydennyskoulutus
Henkilöstöasiantuntijan täydennyskoulutus
Työhyvinvoinnin erikoistumisopinnot
Hyvinvointiyrittäjyyden erikoistumisopinnot
Johtamisen erikoistumisopinnot
NLP- Practitioner® ja NLP- Master Practitioner®
Voimauttava valokuvaohjaaja®
LogoArt-ohjaaja®
Kohtaamistaiteen® ohjaaja
Kohtaamistaiteen® ohjaaja kouluttaja
Metsämieli® ohjaaja
Metsämieli® kouluttaja
Näyttötutkintomestari

Työtehtäväni:

Talous- ja henkilöstöhallinnon esimiestehtävät: mm. kaupan-, palvelun- ja media-alalla (yli 20 vuotta)

Projektiluontoiset asiantuntijatehtävät: mm henkilöstön osaamisen kartoittaminen ja kehittäminen, henkilöstön ja esimiesten tukeminen irtisanomistilanteissa, uusien hr-järjestelmien kehittäminen ja käyttöönotto, palkitsemisjärjestelmät, hr-käytäntöjen kehittäminen, johtoryhmätoiminnan kehittäminen, kehityskeskustelukäytännöt, sisäisen laskennan ja raportoinnin kehittäminen, verkoston toiminnan kehittäminen ja verkostoympäristön rakentaminen

Yrittäjä: (10 v) mm. työyhteisöjen ja esimiestyön kehittämisprosessit, valmennukset ja työpajat, työnohjaus ja coaching, työyhteisösovittelu, Vastuuttavan tuen-malli VTM koulutukset, Logoterapeuttisen työnohjaaja ja työelämävalmentaja LTI koulutukset, Mentor- valmennukset ja koulutukset, BrainID-mentorointi, Yrittäjän ammattitutkintojen arviointi, työpaikkakouluttajakoulutukset, henkilökohtaiset sparraukset